Referenser

”Future IT partner är ett perfekt företag för att hantera IT-tjänster och support. Deras duktiga medarbetare och konsulter löser och förebygger problem på ett smidigt sätt.

HA Bygg är ett flexibelt företag verksamt inom bygg och anläggning samt utveckling av exploateringsområden. De utför både stora och små utförande- eller totalentreprenader och är verksamma i Västsverige, Stockholms- samt Osloregionen genom dotterbolaget HA Bygg AS. Företagets kunder är i huvudsak långsiktiga fastighetsägare, både offentliga och privata. www.habygg.com

”Våra värderingar stämmer väldigt bra överens med Future IT Partners värderingar. Future IT Partner är professionella och entusiastiska och vill lära känna sina kunder från dag ett”

Sydbeläggningar AB skall tillsammans med kompetenta medarbetare och modern maskinutrustning vara ett attraktivt asfaltsföretag som utför uppdrag till våra kunder på ett professionellt sätt med överenskommen kvalitet. Vi utför asfalteringsarbete i Skåne och Halland. Våra kunder är främst anläggningsföretag, fastighetsbolag, trafikverket, kommuner och privatpersoner. www. sydbelaggningar.se