Johan Karlberg

Efter att Future IT Partner grundades i Helsingborg under 2012 har verksamheten år för år utvecklats med positiva siffror.

Omsättningen har ständigt ökat och varje enskilt år har resulterat i positivt resultat. Under det brutna räkenskapsåret 2016-2017 omsattes 19 118 tkr och vinsten landade på 144 tkr. Nu är företaget med sina över 350 kunder redo atPressmeddelandet ta nästa stora steg i utvecklingen.

I början av oktober genomfördes nämligen en förändring av ägarförhållandena i företaget. En av de tidigare ägarna har lämnat över till nya krafter, som bland annat stärker Future IT Partners egen kompetens inom ledning och försäljning.

Vi ser en stor potential i Future IT Partner och har sedan tidigare en väl etablerad relation. Med det som grund kommer vi fortsätta att utveckla verksamheten framåt, säger Johan Karlberg på nya delägaren Eqvator.

Det förändrade ägandet innebär utöver den stärkta kompetensen även att företaget nu till hundra procent är förankrat i Helsingborg.

Det lokala engagemanget rimmar väl med det tydliggjorda draget att ha en personlig och nära prägel på verksamheten.

Jonas Nilsson

Helsingborgs personligaste IT-leverantör har nu blivit ännu mer personlig och lokalt förankrad. Förändringen ger oss möjligheter att fortsätta göra det vi kan bäst samtidigt som vi fortsätter att växa, konstaterar Future IT Partners vd Jonas Nilsson som nu är den största delägaren.

Utöver Eqvator AB finns även Patrik Bjurberg och Peter Säfstrand som delägare.

En förändring som de ändrade ägarförhållandena medför är att Yannick Häggström från Eqvator förstärker säljavdelningen, vars insatser därmed kan intensifieras – med fortsatt lokalt fokus.

För frågor, kontakta:
Jonas Nilsson, Future IT Partner
073-885 29 00, jonas@futureitpartner.se
Johan Karlberg, Eqvator AB
073-943 17 16, johan.karlberg@eqvator.com

 

 

Om Future IT Partner

Future IT Partner är den lokalt förankrade helhetsleverantören inom kontorstjänster, hosting, telefoni, Office365 och mycket mer. Vi erbjuder dig en enda kontaktväg in till alla dina behov inom IT, inklusive rådgivning och stöd kring nya dataskyddsreglerna i GDPR.

Pressmaterial

Logotyp Future IT Partner (eps)

Högupplöst bild Jonas Nilsson Foto: Johan Lilja

Högupplöst bild Johan Karlberg Foto: Mickael Tannus